Дигитална прича“Занимања људи“ ​​​
Наратори- ученици: Петар Спремо, Марко Драгојловић, Вељко Ковачевић, Марко Средојевић, Кантар Стефан.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING